Archive | Goizargi aldizkaria

RSS feed for this section

LANA, gure iraultza-bide

Gaztañaga’tar Jesus’ek idatzia, Goizargi aldizkarian, 1976ko maiatzaren 15ean:   Gizatasun eta askatasun miñez sortzen ari diran eskabideak zabalak eta astunak dira. Gure Erri osoak gertutu bearra sentitu bear du, aurreruntz, uka ezindako eskakizuneri erantzun aal izateko   Itzetik ortzera dabillen itza dugu «erreboluzioa» eguzkipean barre­na. Atzerriko emaitz eta erbesteko landare zaigun ori, gure lurrean ere […]