Archive | Lana

RSS feed for this section

LANA, gure iraultza-bide

Gaztañaga’tar Jesus’ek idatzia, Goizargi aldizkarian, 1976ko maiatzaren 15ean:   Gizatasun eta askatasun miñez sortzen ari diran eskabideak zabalak eta astunak dira. Gure Erri osoak gertutu bearra sentitu bear du, aurreruntz, uka ezindako eskakizuneri erantzun aal izateko   Itzetik ortzera dabillen itza dugu «erreboluzioa» eguzkipean barre­na. Atzerriko emaitz eta erbesteko landare zaigun ori, gure lurrean ere […]

Compromiso territorial para promover la participación social en la empresa

Compromiso territorial para promover la participación social en la empresa

  En abril del pasado año (2011), las instituciones forales guipuzcoanas y las empresas más importantes del territorio firmaron un compromiso para avanzar en la participación de los trabajadores en la organización, la gestión, la propiedad y los resultados de las empresas. Incluímos, por su interés, la declaración con la que comunicaron dicho compromiso, el […]

Ogibide ta askatasuna.

Ogibide ta askatasuna.

J. Mª Arizmendiarrieta  Uztailla-Abostua 1973 Iñork emotekoari edo egindakoari begira dagona iñoren mende dago, naiz erri edo gizon soil. Lenago egunean eguneroko ogia izateko diruadianez naiko zan egunean eguneko egitekoari lotu ta jokatzea, baña orain gizonak eta mundua asko aldaturik eta aldatzen dagoz eta eguneroko ogia danok izan al dagikegun aurrez ardurrak artu ta aurrerapidetsu […]

Lan-Kide

Lan-Kide

  José Mª Arizmendiarrieta. 1973ko Maiatza Bizi-miñak eta bizi-bearrak erabili izan gaitu gizakiok aruntz eta onuntz ludia-zear gizaldietan. Jatorrizko sustarrik sakonenak ditugula uste dogun euskotarrok be Euskadin gagoz batez be gure bizi-min eta bizibearraren erantzuna ementxe izan dogulako ta daukaulako. Orixegaitik ditugu gure artean beste lurraldeetan jatorri sustarrak dituenak be ta ez gitxi gure artean, […]